بازی عوض شده ...

منبع: آلبوم بازی عوض شده / علیرضا عصار - فواد حجازی / ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس/ پخش از: هنر اول

جنگی بود که تموم شد و جنگی دیگر که تموم شدنی نیست در روی همون پاشنه می چرخه، قائده بازی عوض نشده ولی بازی عوض شده!

                        *  *  *

        این دوستانی که دم از جنگ می‌زنند

              از تیرهای نخورده چرا لنگ می‌زنند؟

                   همسفره‌های خلـوت آن روز‌هـا ببیـن

                       این روز‌ها چه ساده به هم انگ می‌زنند!

                               هر فصل از وحشت رسوا شدن هنوز

                                   ما را به رنگ جماعتشان رنگ می‌زنند.

          یوسف! به بدنامی خود اعتراف کن

               کز هر طرف به پیرهنت چنگ می‌زنند!

                     بازی عوض شده و‌‌‌ همان هم قطار‌ها

                          از داخل قطار به ما سنگ می‌زنند

                              بیهوده دل نبند به این تخت روی آب

                                   روزی تمام اسکله‌ها زنگ می‌زنند...

/ 0 نظر / 23 بازدید