پایداری ها و یک بام و دو هوا!

فراموش نکرده‌ایم که در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، وقتی پایداری‌ها واهمه داشتند که آقای قالیباف از آرای آقای جلیلی بکاهد و مانع پیروزی او در انتخابات شود، دست به تخریب همه جانبه‌اش زدند و هر کدام به تعبیری وی را نواختند و مصداق واقعی «تکنوکرات»ش خواندند و او نیز کسانی را که این نسبت را به وی دادند، «متحجّرین احمق!» خواند.
اما اکنون‌‌‌ همان جماعت وقتی نگران می‌شوند که مبادا محسن هاشمی بر مسند شهرداری پایتخت دست یابد، قالیباف را «اصلح» می‌خوانند و به هر دستاویزی چنگ می‌زنند تا شهردارش کنند!

شما این عمل پایداری‌ها را چگونه توجیه می‌کنید:
قالیباف وقتی رقیب جلیلی است «تکنوکرات» است!
اما آنگاه که رقیب محسن هاشمی است، «اصلح!» است!
بالاخره «پایدار»ی‌ها چرا اینهمه «ناپایدار»ند؟!

/ 0 نظر / 26 بازدید